Wuběr rěčow:

 

 

Hdy – što – hdźe?

Aktualnosće – nic jenož za našich čłonow

 

 

10.11.2019 | Nazymski koncert w Chrósćicach

Na nazymski koncert přeprošujemy 10. nowembra 15:30 hodź. na Krawčikec žurlu. Wjeselimy so na Serbski folklorny ansambl Slepo. Wot 14:30 hodź. poskićujetej so kofej a tykanc.

05.10.2019 | Nazymske reje za wšě generacije - 10 lět CON-TAKT

Župa "Michał Hórnik" a kapała CON-TAKT přeprošujetej sobotu, 5. oktobra, 19 hodź. na nazymske reje do "Jednoty". Přez wječor wjedźe braška Handrij Krječmar. Dale wočakuja Was wjacori hosćo, kotřiž zanjesu njezapomnite superhity ze Serbskeho rozhłósa. Kartki dawaja hižo w předpředani za 7 € pola časnikarja Njeka w Chrósćicach a w Serbskej kulturnej informaciji w Budyšinje. Při wječornej kasy płaći zastup 10 €.

28./29.09.2019 | Oratorij "Hrodźišćo"

Sobotu, 28. septembra, je w 19:30 hodź. w "Jednoće" prapremjera oratorija "Hrodźišćo" wot Měrćina Weclicha a Madleny Nasticcyneje. Spěwa chór 1. serbskeje kulturneje brigady pod nawodom Friedemanna Böhmy. Dalše předstajenje je njedźelu, 29. septembra, 17:00 hodź. wjace »

22.09.2019 | Wulět našeho towarstwa

Njedźelu, 22. septembra, chcemy sej do Biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty wulećeć. Pěši podamy so po přirodnej wučbnej šćežce podłu Hućinjanskich hatow z Hućiny do Stróže (2,6 km). Tam wobhladamy sej Dom tysac hatow » a Šulski muzej "Korla Awgust Kocor" ». Naš wulět skónčimy při zhromadnej wječeri w Lemišowskim hosćencu.

6. - 10.09.2019 | 1. šulski musical Worklečanskeje šule

Serbska wyša šula "Michał Hórnik" Worklecy přeprošuje 6. septembra w 19:30 hodź. na premjeru swojeho 1. šulskeho musicala "Quo vadis – dokal dźeš?" do "Jednoty". Dalše předstajenja su njedźelu, 8. septembra, w 15:30 hodź. kaž tež 9. a 10. septembra, stajnje  10:00 hodź. Wšitke předstajenja su ze simultanym přełožkom.

24./25.08.2019 | Swjedźeń dujerskeje hudźby z Chróšćanskimi muzikantami a čěskej kapału  Boršičanka

Sobotu, 24. awgusta, přeprošuja dujerjo do "Jednoty". Zastup je wot 17:30 hodź.  19:00 hodź. hraja Chróšćanscy muzikanća a wot 21:00 hodź. zahraje čěska kapała Boršičanka.

Njedźelu je tam 10:30 hodź. rańše piwko z Chróšćanskimi muzikantami. Wšitcy přećeljo dujerskeje hudźby su přeprošeni sobu hrać. Wo ćělne derjeměće so organizatorojo postaraja.

16.06.2019 | Oratorij "Podlěćo"

Njedźelu, 16. junija, předstaji so 14:30 hodź. we wobłuku serbskeho ewangelskeho cyrkwinskeho dnja w Budyskej Michałskej cyrkwi oratorij "Podlěćo" Handrija Zejlerja a Korle Awgusta Kocora. Spěwa mjez druhim chór 1. serbskeje kulturneje brigady. wjace »

13.06.2019 |Rjedźenje zelenišćow we wsy a přihot folklorneho festiwala

W přihotach na swjedźeń Božeho ćěła a folklorneho festiwala chcemy štwórtk, 13. junija, zelenišća we wsy rjedźić. Zetkamy so 18 hodź. při kowarni. Prošu přinjesće sej dźěłowe graty sobu.

Přizamknje so zhromadźizna z přikuskom při kowarni, na kotrejž chcemy so k přihotam na festiwal dorozumić.

2019 | Nowy spěchowanski program wokrjesa Budyšin

Wokrjes Budyšin je dóstał budget za čestnohamtsce angažowanych. Próstwu móža towarstwa a powšitkownowužitne iniciatiwy stajić runje tak kaž priwatne wosoby, kiž so čestnohamtsce angažuja, ale žanomu towarstwu njepřisłušeja. Spěchuja so naprawy, ideje a projekty, pola kotrychž wěcne kóšty nastanu. Spěchowanje wučini znajmjeńša 200 € a maksimalnje 1.500 € na próstwu. k spěchowanskej směrnicy a formularej za próstwu »

18.05.2019 | Dźěłarnička k zdrasćenju družki

Župa "Michał Hórnik" přeprošuje na dźěłarničku k zdrasćenju družki sobotu, 18. meje, 14:00 hodź. na Chróšćansku faru. Štóž ma móžnosć, njech sej holcu a družču drastu sobu přinjese. Prosy so wo přizjewjenje hač do 15.05.2019 pola katharina.jurkowa[at]domowina.de abo telefonisce pod 96254.

 

hač do 23.05.2019 | "Mały Muk" - serbske dźěćace dźiwadło při NSLDź

Hraja šulerki a šulerjo Serbskeje zakładneje šule Chrósćicy, Serbskeju wyšeju šulow Ralbicy a Radwor a Serbskeho gymnazija w Dźiwadle na Hrodźe w Budyšinje. wjace »

hač do 05.05.2019 | Wosebita wustajeńca "Jutry w Serbach"

Serbski muzej skića wot 24. měrca hač do 5. meje nowu wustajeńcu"Jutry w Serbach". Dźěći móža wustajeńcu ze zmysłami dožiwić a so při walkowanju wuspytać. wjace »

06.04.2019 | Oratorij "Israelowa zrudoba a tróšt"

W Chróšćanskej cyrkwi předstaji so sobotu, 6. apryla, 19:00 hodź. duchowny oratorij "Israelowa zrudoba a tróšt" pod hudźbnym nawodom Judith Kubicec. Podpěru dóstanu spěwarjo Serbskeho ludoweho ansambla wot serbskich lajskich chórow “Lipa” a “Meja”. wjace »

06.04.2019 | Wóskowanje jutrownych jejkow

Přeprošujemy wšitkich zajimcow na wóskowanje jutrownych jejkow pod nawodom Terezy Handrikoweje sobotu, 6. apryla, 14:00 hodź. do Koklic winarnje. Prošu přinjesće sej wudute jeja sobu. Za material zběra so popłatk. Poskići so kofej.

30.03.2019 | Nalětnje rjedźenje při pomniku

30. měrca zetkamy so w 9:00 hodź. při pomniku za padłych pólskich wojakow k nalětnjemu rjedźenju. Prošu přinjesće sej trěbne graty sobu.

wot 09.03.2019 | "Wopušćeny dom" w Budyskim dźiwadle

Sobotu, 9. měrca, 19:30 hodź. je premjera noweje serbskeje inscenacije Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła "Wopušćeny dom". wjace »

hač do 03.03.2019 | "Stary lud" w Serbskim muzeju

Wosebita wustajenca "Stary lud. Ze žiwjenja Łužičanow a Milčanow" je hač do 3. měrca w Budyskim Serbskim muzeju přistupna. Wona poda so na slědy słowjanskeho srjedźowěka. wjace »

09.02.2019 | Premjera Chróšćanskeje lajskeje dźiwadłoweje skupiny

"Čeplski recept" rěka nowa komedija Chróšćanskeje lajskeje dźiwadłoweje skupiny, na kotrejež premjeru směmy so sobotu, 9. februara, wjeselić. Dalše předstajenje wotměje so nazajtra, njedźelu popołdnju, na Krawčikec žurli.

02.02.2019 | Ptači kwas w Chrósćicach

Serbski ludowy ansambl přeprošuje sobotu, 2. februara, 16:00 hodź. a 19:30 hodź. (z rejemi) na ptačokwasne předstajenje pod titulom "To tla wěrno njej’" do Chróšćanskeje "Jednoty". wjace»

26.01.2019 | Wosadna póstnička

Na wosadnu póstničku přeprošuja lětsa Nowowješćenjo. Sobotu, 26. januara, 20:00 hodź. njech přińdu wšitcy na Krawčikec žurlu, kotřiž chcedźa pod motom "Při, w a na Klóšterskej wodźe" sobu swjećić.

18.01.2019 | Hłowna zhromadźizna "Domizny"

Lětuša hłowna zhromadźizna našeho wjesneho towarstwa wotměje so pjatk, 18. januara, 19:30 hodź. w "Jednoće". Wšitcy su wutrobnje přeprošeni.

wot 01.12.2018 | Putniska hospoda přeprošuje na kulturnu zymu

Na předwječoru 1. adwenta w 19:45 hodź. zahaji putniska hospoda swoju lětušu kulturnu zymu. Na prěnim wječoru wotewri so wustajeńca „Historiske serbske pohladnicy“ Gerata Šmelinka ze Šunowa. k programej kulturneje zymy 2018/2019 »

01.12.2018 | Witamy adwent

Na předwječoru 1. adwenta so w 17:00 hodź. adwentna pycha na nawsy zaswěći. K tomu zanjesu dujerjo adwentnu hudźbu.Wšitcy sće wutrobnje přeprošeni. Wo přikusk so postaramy.

A kak běše? »

29.11.2018 | Wiće adwentneje pychi

Našu adwentnu pychu za nawjes a adwentny wěnc za cyrkej wijemy štwórtk, 29.nowembra, 18:00 hodź. w kowarni (alternatiwnje w dźěłarni gmejny).

10.11.2018 | Kulturna župna kermuška

Župa "Michał Hórnik" přeprošuje sobotu, 10. nowembra, na swoju kulturnu župnu kermušku na Smolic statok w Hórkach. Poskići so lóštny a zabawny program. K rejam zahraje čěska skupina Lidová muzika z Chrástu ». K wječeri dawa mj. dr. pječene swinjo. Kartki dóstanjeće za 10 € w regionalnym běrowje Domowiny a pola časnikarja Jürgena Njeka w Chrósćicach.

Mały zaćišć wo temperamenće młodych hudźbnikow skići tutón film ».

08.11.2018 | Předstajenje knihi

W Budyskim wolejbulowym towarstwje Běła Hwězda je so strašny njeskutk stał. Nětko přepytujetaj młoda komisarka Janka Žurowa a jeje kolega Alek zhromadnje pad. Tola tež priwatnje so tójšto njewočakowaneho měnja.

Lubina Hajduk-Veljkovićowa čita štwórtk, 8. nowembra, 18:30 hodź. w Krawčikec hosćencu ze swojeho krimija "Módre buny". Na knižnym blidźe poskićuja so dalše knihi. Snano namakaće samo hodowny dar za wašich lubych?  wjace wo awtorce a jeje tworjenju »

hač do 14.10.2018 | Naprašowanje Domowiny

Naprašowanje měri so na wšitke serbske towarstwa a zwjazki. Přez nje chce Domowina zhonić, kak na dobro našeje mjezsobnosće w dwurěčnym teritoriju skutkujemy, kajki mamy podźěl na serbskim kulturnym žiwjenju a kak jara so z třěšnym zwjazkom Domowinu identifikujemy. k online-naprašowanju »

14.10.2018 | Nazymski koncert w Chrósćicach

Njedźelu, 14. oktobra, wotměje so lětuši nazymski koncert na Krawčikec žurli. Wjeselimy so na chór "Łužyca" z Choćebuza. Wot 14:30 hodź. poskićitej so kofej a tykanc. 15:30 hodź. započina so program.

Štóž chce so wo dalšich nazymskich koncertach w Hornjej a Delnjej Łužicy informować, njech pohlada tu».

30.09.2018 | Domchowanka z požohnowanjom konjacych zapřahow

Njedźelu, 30. septembra, 14 hodź. přeprošuje Towarstwo Cyrila a Metoda na nyšpor do Chrósćic, hdźež dóstanu konjace zapřahi wosebite požohnowanje.

A kak běše? »

 

02.10.2018 | Dźakne zarjadowanje

Při 25. wubědźowanju wo najrjeńšu žnjensku krónu a najrjeńši žnjenski wěnc w Coswigu njeje naša króna jenož 1. městno wobsadźiła, wona je tež myto publikuma dóstała. Wšitcy, kotřiž su na někotrežkuli wašnje k tomu přinošowali, su wutrobnje wutoru, 2. oktobra, 19:45 hodź. do foyera "Jednoty" přeprošeni.

23.09.2018 | Wulět z kremserami

Přeprošujemy čłonow našeho towarstwa wutrobnje na wulět z kremserami. Wotjědźemy 14 hodź. na Zahrodnikec/Grutkec dworje. Po puću syda swačina. Wječor chcemy dźeń z grilowanjom w Chrósćicach zhromadnje wuklinčeć dać. Prosymy wo přizjewjenje.

wot 07.08.2018 | Wiće žnjenskeje króny

Chcemy lětsa zaso žnjensku krónu wić. Tuž přeprošujemy wšitkich, kotřiž chcedźa rady pomhać, wot wutory, 7. awgusta, stajnje wutoru, srjedu a štwórtk 19:00 hodź. do Hórnikoweho domu. Přinjesće sej prošu nožicy za zahrodku sobu. Wjeselimy so na rjane bjesadliwe wječory.

A kak běše? »

22. - 24.06.2018 | 10 lět putniska hospoda Chrósćicy

W juniju woswjeći naša putniska hospoda swoje 10-lětne wobstaće. Jeje próstwje wotpowědujo budźemy putnisku mać Móniku Gerdesowu při wuhotowanju a přewjedźenju swjedźenja podpěrać.

Wjeršk je koncert ze spěwotworcom Gerhardom Schöne » sobotu, 23. junija, 17:00 hodź.na Koklic dworje. Kartki dostanjeće w předpředani pola časnikarja Jürgena Njeka a we wobchodźe Sakskeje Nowiny w Budyšinje na Lawskich hrjebjach.

A kak běše? »

10.06.2018 | "Moja archa Horni Hajnk" - piknik při klasiskej hudźbje z tekstami Jurja Brězana

Přeprošujemy wšitkich zajimcow – rady tež dźěći – njedźelu, 10. junija, na piknik z hudźbu a literaturu na zahrodu Jurja Brězana w Hornim Hajnku. Tam předstaji Serbski ludowy ansambl pod hołym njebjom swój program „Moja archa Horni Hajnk“. Započatk je 18:00 hodź.

Wotjědźemy 17:15 hodź. z kolesami při kapałce. Štóž nochce z kolesom jěć, njech dojědźe sej tam z awtom a přidruži so nam w Hornim Hajnku. Přinjesće sej prošu waš piknikowy korbik a přikrywu abo campingowy stólčk sobu.

23.05.2018 | Rjedźimy zelenišća we wsy

K swjedźenju Božeho ćěła chcemy zaso zelenišća we wsy wurjedźić. Zetkamy so ze wšěmi trěbnymi gratami srjedu, 23. meje, 17:00 hodź. před Šnajdrecami/Kolicami.

15., 18., 20.05.2018 | Primica w Chrósćicach

Swjatkowničku swjeći dr. Jens Buliš swoju primicu. Wutoru, 15. meje, wija so 17:00 hodź. girlandy a křiž na farskim dworje. We wobłuku pohosćenja hosći je naše towarstwo za gulašowu kanonu zamołwite. Pjatk, 18. meje, zetkamy so 18:00 hodź. we Wjeselic rěznistwje, zo bychmy neple a zeleninu bělili a krali. Prosymy wo mnohich pomocnikow - wutoru a pjatk.

30.04.2018 | Stajenje meje - lampionowy ćah - chodojtypalenje

30. apryla staji so we 18:00 hodź. meja na nawsy. Po krótkej pobožnosći poćahnu dźěći  z lampionami abo samopaslenymi chodojtami pod hudźbnym přewodom k Fulkec hórce. Hdyž tam dóńdu, zapali so hromada.

A kak běše? »

28.04.2018 | Pólscy hosćo w Chrósćicach

Sobotu, 28. apryla, wočakujemy hosći z Pólskeje, kiž spominaja 10:30 hodź. při pomniku » na swojich padnjenych krajanow.

14:00 hodź. wotměje so na městnje něhdyšeje "krawneje chójny" při lěsnym puću wot Łomska na směr Šešow ekumeniska němsko-serbsko-pólska nutrnosć. Na njej wotkryje so wopomnjenski kamjeń za pólskeho dźěłaćerja Stanisława Błazejczuka, kiž bu tam 25. apryla 1942 wotprawjeny.

W domizniskim muzeju w Njeswačidle » tematizuje so we wosebitej wustajeńcy wo času 1933 do 1945 tež wopomnjeće na Stanisława Błazejczuka.

24.04.2018 | Dźěłarnička katolska narodna drasta

Župa "Michał Hórnik" přeprošuje wutoru, 24. apryla, 19:00 hodź. wšitke zajimče na Chróšćansku faru, kotrež chcedźa pod wěcywustojnym nawodom knjeni Hanki Kubašoweje zhotowjenje a rjedźenje čěpcow a bantow nawuknyć.

21.04.2018 | Nalětnje rjedźenje

Sobotu, 21. apryla, zetkamy so 9:00 hodź. k nalětnjemu rjedźenju při pomniku za padłych pólskich wojakow.

A kak běše? »

15.04.2018 |  Finisaža wustajeńcy “KRABAT. Muž. Mytos. Marka.”

Štóž njeje tutu wustajeńcu hišće widźał, njech wužije poslednju šansu. Njedźelu, 15. apryla, so wona 15:00 hodź. z literarno-hudźbnym programom zakónči. wjace »

07.03.2018 | Moja reja!

Serbski ludowy ansambl prezentuje swój folklorny program "Moja reja!" sobotu, 7. apryla, 19:30 hodź. w Chróšćanskej "Jednoće". wjace »

Měrc 2018 | Dźěłarnička k debjenju jutrownych jejkow

Serbski muzej Budyšin skići wot 3. hač do 25. měrca móžnosć, pod wěcywustojnym nawodom wšelake techniki debjenja jutrownych jejkow nawuknyć. wjace»

Měrc 2018 | Minority SafePack

Štóž chce Europsku byrgarsku iniciatiwu za narodne mjeńšiny a kulturnu a rěčnu mnohotnosć Europy podpěrać, móže to tež online činć. Dalše informacije dóstanjeće tu ».

Direktnje k online-formularej přińdźeće tu ».

11.03.2018 | Knižne předstajenje "Mlóče"

Njedźelu, 11. měrca, 15:00 hodź. čitaja na Chróšćanskej farje Andreja Chěžcyna, Monika Dyrlichowa a Pětr Thiemann z noweje antologije serbskeje prozy. Žortne a chutne powědančka wotbłyšćuja na zabawne wašnje swětłe a ćmowe stronki žiwjenja. Jurij Smoła wobrubi čitanje hudźbnje na akordeonje. Wšitcy su wutrobnje přeprošeni. wjace»

03.03.2018 | Hłowna zhromadźizna

Přeprošujemy wšitkich čłonow našeho towarstwa wutrobnje na hłownu zhromadźiznu sobotu, 3. měrca, 18:00 hodź. do "Jednoty".

17.02.2018 ... | "Paradiz w dobrej stwě"

Nowa inscenacija Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła "Paradiz w dobrej stwě" předstaji so na slědowacych dnjach: 17.02., 19:30 hodź. (premjera) | 25.02., 17:00 hodź. (hrabnjenčko) | 03.03., 19:30 hodź. | 14.03., 10:00 hodź. | 18.03., 16:00 hodź. | 07.04., 19:30 hodź. Skazanki kartkow přijimuje Marian Korjeńk. wjace »

03.02.2018 | Ptači kwas

Serbski ludowy ansambl přeprošuje na ptačokwasne předstajenje sobotu, 3. februara, 19:30 hodź. do "Jednoty". Po tym su reje z kapału Logarhythmus. Štóž chce sej jenož program wobhladać, ma k tomu hižo w 16:00 hodź. składnosć. wjace »

27.01.2018 | Póstnička

Wutrobnje přeprošuje so na wosadnu póstničku, kotraž wotměje so sobotu, 27. januara, 19:30 hodź. w Lejnje. Tema je "Dźiwi zapad abo cowboy a indian".

08.12.2017 | Paslenski wječork

Přeprošujemy wšitkich, kotřiž chcedźa w bjesadliwej towaršnosći hwězdy paslić, pjatk, 8. decembra, 19:00 hodź. do Koklic winarnje na paslenski wječork pod nawodom Marije B.

A kak běše? »

02.12.2017 | Zaswěćenje adwentneje pychi

Našu adwentnu pychu zaswěćimy na předwječoru 1. adwenta w 17:00 hodź. K tomu zanjesu dujerjo adwentnu hudźbu.Wšitcy sće wutrobnje přeprošni. Wo mały přikusk so postaramy.

A kak běše? »

30.11.2017 | Wiće adwentneje pychi za nawjes a adwentneho wěnca za cyrkej

Našu adwentnu pychu wijemy štwórtk, 30. nowembra, 17:00 hodź. w kowarni.

A kak běše? »

14.11.2017 | Přednošk wo Malawiju

Wo swojim přebywanju w Malawiju přednošuje Christina Smolina ze Swinarnje wutoru, 14. nowembra, 19:30 hodź. w "Jednoće". Wšitcy su wutrobnje přeprošeni. Wo swojich dožiwjenjach rozprawja tež w swojim blogu ». Štóž chce jeje dźěło z pjenježnym darom podpěrać, změje k tomu składnosć.

A kak běše? »

29.10.2017 | Nazymski koncert

Na nazymski koncert njedźelu, 29. oktobra, 16:00 hodź. na Krawčikec žurli witamy chór a rejowansku skupinu 1. serbskeje kulturneje brigady.

24.09.2017 | Žohnowanje konjacych zapřahow

Tradicionelnje wotměje so w Chrósćicach na domchowance nypšpor ze žohnowanjom konjacych zapřahow, lětsa njedźelu, 24. septembra, 14:00 hodźin. Wosebje so wjeselimy,  knjeza biskopa Heinricha Timmereversa witać směć.

23.09.2017 | Wulět na łapanje kokota do Delnjeje Łužicy

Sobotu, 23.septembra, jědźemy na 18. superkokot do Běłeje Góry. Wotjědźemy 12:00 hodź. při busowym zastanišću srjedź wsy. 17:00 hodź. podamy so na dompuć. Při zhromadnej wječeri w Koklic winarni damy dźeń wuklinčeć.

A kak běše? »