Wuběr rěčow:

18. superkokot w Běłej Górje

 

Sobotu, dnja 23. septembra, wulećachmy sej do Delnjeje Łužicy. W Běłej Górje wotmě so lětuši Superkokot, wjeršk łapanja kokota.

21 žnjeńskich kralow zaćahny z dujerskej hudźbu na swjedźenišćo, na čole lońši superkral, za nim žnjeńske kralowny w Błotowskej drasće.

Na z dubowym lišćom wobwitych wrotach wisachu spočatnje pódla honača trochu niže wšelake małe myta kaž šokoloda, palenčki, zubne šćětki abo kosmetiske artikle. Wo tute prócowachu so jěcharjo w prěnich kołach. Pozdźišo mějachu kokotej hłowu a potom křidle wottorhnyć. Ćežki to nadawk, běše dźě honač sydom lět stary! Jenož na konju stejo mějachu młodźi mužojo šansu, honača scyła dosahnyć. Tole žadaše sej zmužitosć a wušiknosć wot jěcharjow a stopnjowaše napjatosć přihladowarjow.

Rjanu kulisu tworichu žnjeńske kralowny, kiž so přez cyły čas po hudźbje pohibowachu a rejowachu. Zhonichmy, zo je drasta wot wjeski k wjesce rozdźělna. Wosebje lapy su rozdźělnje wulke a wšelako wjazane. Čim bohatša je wjes, ćim wjetša je lapa.

Kulinariska chłóšćenka běchu bjezdwěla čerstwje napječene droždźowe plincy, z butru pomazane a z cokorom posypane.

Po tym zo běchmy so do Chrósćic nawróćili, dachmy dźeń při zhromadnej wječeri w Koklic winarni wuklinčeć. Donatec bratraj Bosćan a Tadej wobrubichu zhromadnje z Jonasom Nowakom wječor hudźbnje a přewodźachu někotryžkuli zhromadny spěw. Rjana to překwapjenka - wutrobny dźak za to!


 

 

Łapanje kokota

W něhdźe 27 wjeskach Delnjeje Łužicy wotměje so łapanje kokota. Žnjeńscy kralojo su nominowani za Superkokot, lětsa prócowaše so 21 z nich wo požadany titul.

Superkokot wuhotuje so přeco we wjesce resp. gmejnje, z kotrejež superkral lońšeho lěta přińdźe. Dokelž běše lětuši superkral hižo 2016 superkral, wuhotuje Běła Góra 2018 k 3. razej zasobu tutón swjedźeń.