Wuběr rěčow:

Jakubowy puć wjedźe přez Chrósćiy

 

Wjele pućow wjedu do Santiaga de Compostela – jedyn tež přez Chrósćicy. Je to Ekumeniski putniski puć » – wot Zhorjelca do Vacha.

 

Hospodliwosć

Swoju hospodliwosć njewopokazuja Chróšćenjo jenož při folklornym festiwalu. Tež putnicy su wutrobnje witani.

Srjedź wsy wotewri Mónika Gerdesowa rady kóždemu putnikej, kotryž wo hospodu prosy, swoje durje. Mónika Gerdesowa dźě njeje jenož mać putniskeje hospody, wona je tež sama putnica. W zymskim połlěće, hdyž njejsu putnicy po puću, přeprošuje na sobotach wječor na zajimawe zarjadowanja do swojeje putniskeje oazy.

A štóž je Chrósćicy za sobu wostajił, přińdźe nimo našeje putniskeje chěžki. Wona přeprošuje so posydnyć, woči začinić a ćišinu na so skutkować dać.

Wjace informacijow pod www.pilgerherberge-crostwitz.de »


Jakubowy puć w Němskej

1987 namołwješe Europska rada, Jakubowe puće znowa wožiwić. Lětstotki stara a zdźěla hižo zabyta syć Jakubowych pućow po cyłej Europje dósta z tym sylnišu skedźbnosć institucijow, knježerstwow, iniciatiwow a towarstwow.