Domchowanka za žohnowanjom konjacych zapřahow

 

Je mjeztym rjana tradicija, zo přeprošuje Towarstwo Cyrila a Metoda składnostnje domchowanki na nyšpor pod hołym njebjom do Chrósćić, na kotrymž so konjace zapřahi požohnuja.

Lětsa bě jich 32 zapřahow zbliska a zdaloka.

Na nazymsce wupyšenym prěnim wozu wjezeše so naša žnjenska króna z lěta 2016.