XIII. mjezynarodny folkorny festiwal "Łužica"

 

Lětsa wotmě so hižo k 13. razej mjezynarodny folklorny festiwal na Chróšćanskich burskich dworach a při pomniku. Štwórtk, 13. junija, smy zhromadnje zelenišća a chódniki wuplěli. Někotre dny do a na festiwalu su so potom ći, kiž sami žane dwory nimaja, we wsy angažowali: při pójšenju wimplow, při předawanju tykanca, při gulašowej kanonje, w piwowym wozu, při transporće a stajenju ławkow, při rumowanju …