Wulět do Biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty

 

Při najrjeńšim wjedrje wulěćachmy sej njedźelu, 22. septembra, do Biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty. Pěši podachmy so po přirodnej wučbnej šćežce podłu Hućinjanskich hatow z Hućiny do Stróže.

W Stróži dachmy sej na zahrodźe Šulskeho muzeja "Korla Awgust Kocor" » słódny tykanc našeho pjekarja a kofej zesłodźeć. Potom wobhladachmy sej muzej. Někotryžkuli dopominaše so při tym na swójski šulski čas. Za dźěći pak bě to wulět do stawiznow.

W Domje tysac hatow » wobhladachmy sej najprjedy zajimawy film wo kónčinje tysac hatow. Po tym móžeše kóždy indiwidualnje přez wustajencu hić.

Pěši dźěše dale do bliskeho Lemišowa. Prjedy hač so w tamnišim hosćencu k wječeri zesydachmy, wobhladachmy sej kapałku, kotruž bě něhdyši hosćencar priwatnje natwarić dał. Nazymu 2015 bu přez Hućinjanskeho fararja poswjećena. Kapałka steji direktnje při Sprjewiny kolesowanskim puću a je kóždemu wotewrjena. Wjace zhoniće tu ».