Wulět do Noweho Městačka a do Wotrowa

 

Njedźelu, 20. septembra 2020, podachmy so při najrjeńšim wjedrje z třomi kremserami přez Zejicy, Nowy Dwór a Kanecy do Noweho Městačka. Tam wočakowaše nas knjez von Breitenbuch, wobsedźer tamnišeho kubła. Wón powědaše nam wo stawiznach statoka a wobhladachmy sej jeho krasny park.

Pódłu Klóšterskeje wody pućowachmy do Wotrowa. Tam witachu nas Bulišec na rjenje wupyšenym farskim dworje. Čłonojo předsydstwa běchu so wo bohaće kryte blido k wječeri postarali. Nimo praženych kołbaskow a steakow poskićichu so nam słódne solotje, sad a zelenina, kiž běchu někotre z našich žonow přihotowali.

Wutrobny dźak wšitkim, kiž maja podźěl na poradźenju tutoho wulěta!