Wuběr rěčow:

Domchowanka

Smy žně sej domoj wzali, Bóh luby je je dał. A čłowjek jeho chwali, zo lud je žohnował. Ach, daj nam twoje dary tež prawje wužiwać, zo młody móhł a stary so tebi dźakować, zo tradać njetrjeba, kaž wjele ludźi trada a wuwutlenych pada a z hłodom wuměra.

Krótkodobnje přepoda so lětsa našemu towarstwu nadawk, wołtarnišćo cyrkwje za domchowanku wupyšić. Marija B. a Judith Č. wzaštej trěbne dźěła hnydom do ruki. Na namołwu w našej whatsapp-skupinje přizjewichu so mnozy, kiž přinošowachu z płodami ze swójskeje zahrodki, z pola a łuki, runje tak z chlěbami z pjekarnje.