Wuběr rěčow:

Na wopyće pola ministerskeho prezidenta

 

Na Sakskej krajnej domchowance loni w Žitawje, jako dobychmy znowa wubědźowanje wo najrjeńšu žnjensku krónu Sakskeje, přeprosy nas ministerski prezident Michael Kretschmer k sebi do Sakskeje statneje kenclije. Srjedu, 8. měrca, bě tak daloko. Zhromadnje ze zastupjerkami Sakskeho zwjazka žonow na kraju (Slfv) zetkachmy so z nim při kofeju. W přijomnej wólnej rozmołwje rěčeše so mjez druhim wo aktualnych temach a naležnosćach žiwjenja we wjesnych kónčinach. Přizamkny so zajimawe wjedźenje po rjanym historiskim domje.